Low frequency of DNMT3A mutations in pediatric AML, and the identification of the OCI-AML3 cell line as an in vitro model

I. H.I.M. Hollink, Q. Feng, A. A. Danen-Van Oorschot, S. T.C.J.M. Arentsen-Peters, L. J. Verboon, P. Zhang, V. De Haas, D. Reinhardt, U. Creutzig, J. Trka, R. Pieters, M. M. Van Den Heuvel-Eibrink, J. Wang, C. M. Zwaan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

30 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)371-373
Aantal pagina's3
TijdschriftLeukemia
Volume26
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit