Low frequency of type-II aberrations in myeloid leukemia of down syndrome, underscoring the unique entity of this disease

Marjolein Blink, Marry M. van den Heuvel-Eibrink, Valerie de Haas, Jan Henning Klusmann, Henrik Hasle, C. Michel Zwaan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)632-634
Aantal pagina's3
TijdschriftHaematologica
Volume97
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 apr. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit