Low nevirapine plasma concentrations predict virological failure in an unselected HIV-1-infected population

Theodora E.M.S. De Vries-Sluijs, Jeanne P. Dieleman, Dennis Arts, Alwin D.R. Huitema, Jos H. Beijnen, Martin Schutten, Marchina E. Van Der Ende

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

104 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Low nevirapine plasma concentrations predict virological failure in an unselected HIV-1-infected population'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Neuroscience