Low resolution structure of subunit b (b (22-156)) of Escherichia coli F(1)F(O) ATP synthase in solution and the b-delta assembly

Ragunathan Priya, Vikeramjeet S Tadwal, Manfred W Roessle, Shovanlal Gayen, Cornelia Hunke, Weng Chuan Peng, Jaume Torres, Gerhard Grüber

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Low resolution structure of subunit b (b (22-156)) of Escherichia coli F(1)F(O) ATP synthase in solution and the b-delta assembly'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen