Low risk of in-transit metastasis in patients with cutaneous melanoma undergoing sentinal lymph node biopsy

Timothy M. Pawlik, Merrick I. Ross, John F. Thompson, Alexander M.M. Eggermont, Jeffrey E. Gershenwald

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

103 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4588-4590
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Clinical Oncology
Volume23
Nummer van het tijdschrift21
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit