Lymphocytic hypophysitis with cystic MRI appearance: Commentary

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1300
Aantal pagina's1
TijdschriftActa Neurochirurgica
Volume147
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - dec. 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit