Lysosomal membrane glycoproteins in platelets

M. J. Metzelaar, H. C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)378-382
Aantal pagina's5
TijdschriftThrombosis and Haemostasis
Volume68
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit