MafB oncoprotein detected by immunohistochemistry as a highly sensitive and specific marker for the prognostic unfavorable t(14;20) (q32;q12) in multiple myeloma patients

Ev Stralen, R. J. Leguit, H. Begthel, L. Michaux, A. Buijs, H. Lemmens, J. M. Scheiff, C. Doyen, P. Pierre, F. Forget, H. C. Clevers, B. J.E.G. Bast

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)801-803
Aantal pagina's3
TijdschriftLeukemia
Volume23
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit