Malignant melanoma: Current controversies, future perspectives: Introduction

A. M.M. Eggermont, J. M. Kirkwood

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S1-S2
TijdschriftEuropean Journal of Cancer
Volume34
Nummer van het tijdschriftSUPPL. 3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit