Malignant stem cells in childhood acute lymphoblastic leukemia: the stem cell concept revisited

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Malignant stem cells in childhood acute lymphoblastic leukemia: the stem cell concept revisited'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology