Malignant stem cells in childhood ALL: The debate continues!

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4476-4477
Aantal pagina's2
TijdschriftUnknown Journal
Volume113
Nummer van het tijdschrift18
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit