Malignant transformation in sacrococcygeal teratoma and in presacral teratoma associated with Currarino syndrome: a comparative study

Marc Dirix, Tine van Becelaere, Lizanne Berkenbosch, Robertine van Baren, Rene M Wijnen, Marc H Wijnen, David C van der Zee, Hugo A Heij, Joep P M Derikx, L W Ernest van Heurn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

33 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Malignant transformation in sacrococcygeal teratoma and in presacral teratoma associated with Currarino syndrome: a comparative study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen