Mammalian nucleotide excision repair

Libin Ma, Jan H.J. Hoeijmakers, Alex J. van der Eb

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

61 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-163
Aantal pagina's27
TijdschriftBiochimica et Biophysica Acta - Reviews on Cancer
Volume1242
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 18 dec. 1995
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit