Mammalian nucleotide excision repair and syndromes

W. Vermeulen, J. De Boer, E. Citterio, A. J. Van Gool, G. T.J. Van Der Horst, N. G.J. Jaspers, W. L. De Laat, A. M. Sijbers, P. J. Van Der Spek, K. Sugasawa, G. Weeda, G. S. Winkler, D. Bootsma, J. M. Eglyt, J. H.J. Hoeijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)309-315
Aantal pagina's7
TijdschriftBiochemical Society Transactions
Volume25
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit