Management of children with Wilms tumor in Africa and Europe; Thoughts about costs, priorities and collaboration

T. Israels, S. Bailey, R. Verschoor, G. J.L. Kaspers, N. Kennedy, E. M. Molyneux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)395-399
Aantal pagina's5
TijdschriftPediatric Hematology and Oncology
Volume31
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit