Management of clinically node negative penile carcinoma: Improved survival after the introduction of dynamic sentinel node biopsy

A. P. Lont, S. Horenblas, P. J. Tanis, M. P.W. Gallee, H. Van Tinteren, O. E. Nieweg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

81 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Management of clinically node negative penile carcinoma: Improved survival after the introduction of dynamic sentinel node biopsy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen