Management of Immune-Related Adverse Events Affecting Outcome in Patients Treated with Checkpoint Inhibitors - Reply

Alexander M.M. Eggermont, Michal Kicinski, Stefan Suciu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1300-1301
Aantal pagina's2
TijdschriftJAMA Oncology
Volume6
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2020

Citeer dit