Management of relapsed and refractory childhood acute promyelocytic leukaemia: recommendations from an international expert panel

Oussama Abla, Matthew A. Kutny, Anna Maria Testi, James H. Feusner, Ursula Creutzig, John Gregory, Brenda Gibson, Guy Leverger, Raul C. Ribeiro, Owen Smith, Franco Locatelli, Gertjan Kaspers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)588-601
Aantal pagina's14
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume175
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 nov. 2016

Citeer dit