Mapping epigenetic regulator gene mutations in cytogenetically normal pediatric acute myeloid leukemia

Daria G. Valerio, Jenny E. Katsman-Kuipers, Joop H. Jansen, Lonneke J. Verboon, Valerie de Haas, Jan Stary, André Baruchel, Martin Zimmermann, Rob Pieters, Dirk Reinhardt, Marry M. van den Heuvel-Eibrink, C. Michel Zwaan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e130-e132
TijdschriftHaematologica
Volume99
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit