Marginal structural models with dose-delay joint-exposure for assessing variations to chemotherapy intensity

Carlo Lancia, Cristian Spitoni, Jakob Anninga, Jeremy Whelan, Matthew R. Sydes, Gordana Jovic, Marta Fiocco

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Marginal structural models with dose-delay joint-exposure for assessing variations to chemotherapy intensity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Medicijnen en Levenswetenschappen