Massive reduction of tumour load and normalisation of hyperprolactinaemia after high dose cabergoline in metastasised prolactinoma causing thoracic syringomyelia

S. H.M. Van Uum, N. Van Alfen, P. Wesseling, E. Van Lindert, G. F.F.M. Pieters, P. Nooijen, A. R.M.M. Hermus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Massive reduction of tumour load and normalisation of hyperprolactinaemia after high dose cabergoline in metastasised prolactinoma causing thoracic syringomyelia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen