Maturation of mouse teratocarcinoma treated with cisdiammine-dichloro-platinum (CDDP)

J. W. Oosterhuis, N. Fox, I. Damjanov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)No. 890
TijdschriftProceedings of the American Association for Cancer Research
VolumeVol. 23
StatusGepubliceerd - 1982
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit