Measuring vincristine-induced peripheral neuropathy in children with cancer: validation of the Dutch pediatric–modified Total Neuropathy Score

S. M. Schouten, M. E. van de Velde, G. J.L. Kaspers, L. B. Mokkink, I. M. van der Sluis, C. van den Bos, A. Hartman, F. C.H. Abbink, M. H. van den Berg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Measuring vincristine-induced peripheral neuropathy in children with cancer: validation of the Dutch pediatric–modified Total Neuropathy Score'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen