Mechanical ventilation and respiratory syncytial virus infection

H. A. Van Steensel-Moll, W. J.E. Tissing, M. Offringa, J. A. Hazelzet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)332
Aantal pagina's1
TijdschriftArchives of Disease in Childhood
Volume65
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit