Mechanisms of TP53 Pathway Inactivation in Embryonic and Somatic Cells-Relevance for Understanding (Germ Cell) Tumorigenesis

Dennis M Timmerman, Tessa L Remmers, Sanne Hillenius, Leendert H J Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanisms of TP53 Pathway Inactivation in Embryonic and Somatic Cells-Relevance for Understanding (Germ Cell) Tumorigenesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen