Mechanoregulation of cytoskeletal dynamics by TRP channels

Arthur J Kuipers, Jeroen Middelbeek, Frank N van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

49 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanoregulation of cytoskeletal dynamics by TRP channels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen