Mediastinal germ cell tumors: Clinical aspects and outcomes in 7 children

Antoine De Backer, G. C. Madern, F. G.A.J. Hakvoort-Cammel, J. W. Oosterhuis, F. W.J. Hazebroek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mediastinal germ cell tumors: Clinical aspects and outcomes in 7 children'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen