Medical therapy of acromegaly: Efficacy and safety of somatostatin analogues

Richard A. Feelders, Leo J. Hofland, Maarten O. Van Aken, Sebastian J. Neggers, Steven W.J. Lamberts, Wouter W. De Herder, Aart Jan Van Der Lely

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

70 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Medical therapy of acromegaly: Efficacy and safety of somatostatin analogues'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen