Meeting report: Harmonization of RSV therapeutics - from design to performance

Respiratory Syncytial Virus Network (ReSViNET)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer010205
TijdschriftJournal of Global Health
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit