Meeting report of the first symposium on Chimerism

Astrid G.S. van Halteren, Peter Sedlmayr, Thomas Kroneis, William J. Burlingham, J. Lee Nelson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)132-135
Aantal pagina's4
TijdschriftChimerism
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit