MEK and PI3K-AKT inhibitors synergistically block activated IL7 receptor signaling in T-cell acute lymphoblastic leukemia

K. Canté-Barrett, J. A.P. Spijkers-Hagelstein, J. G.C.A.M. Buijs-Gladdines, J. C.M. Uitdehaag, W. K. Smits, J. Van Der Zwet, R. C. Buijsman, G. J.R. Zaman, R. Pieters, J. P.P. Meijerink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

78 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'MEK and PI3K-AKT inhibitors synergistically block activated IL7 receptor signaling in T-cell acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology