MEK-remmers bieden kansen bij aanpak neuroblastoomtumoren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageAdditional mutations cause more aggressive tumors: MEK inhibitors offer opportunities when dealing with neuroblastoma tumors
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-15
Aantal pagina's4
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume154
Nummer van het tijdschrift48
StatusGepubliceerd - 29 nov. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit