Melanocortin receptor 4 deficiency affects body weight regulation, grooming behavior, and substrate preference in the rat

Joram D. Mul, Ruben Van Boxtel, Dylan J.M. Bergen, Maike A.D. Brans, Jan H. Brakkee, Pim W. Toonen, Keith M. Garner, Roger A.H. Adan, Edwin Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

67 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Melanocortin receptor 4 deficiency affects body weight regulation, grooming behavior, and substrate preference in the rat'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Keyphrases

Neuroscience