Melanoma and Immunotherapy

Alexander M.M. Eggermont, Dirk Schadendorf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

41 Citaten (Scopus)

Samenvatting

About 20% of all primary melanomas will spread. The likelihood of metastatic behavior correlates with prognostic factors such as tumor thickness, mitotic index, presence of ulceration, lymphocyte infiltration, age, gender, and anatomic site. Immunotherapies are developed for melanoma patients in stage IV who have distant metastases and in stage II to III patients in the adjuvant micrometastatic setting, where only a fraction of patients have widespread (microscopic) disease.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)547-564
Aantal pagina's18
TijdschriftHematology/Oncology Clinics of North America
Volume23
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2009
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Melanoma and Immunotherapy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit