Melanoma in 2011: A new paradigm tumor for drug development

Alexander M.M. Eggermont, Caroline Robert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

23 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)74-76
Aantal pagina's3
TijdschriftNature reviews. Clinical oncology
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit