Melanoma: MSLT-1 - SNB is a biomarker, not a therapeutic intervention

Alexander C.J. Van Akkooi, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)248-249
Aantal pagina's2
TijdschriftNature reviews. Clinical oncology
Volume11
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit