MET Signaling Overcomes Epidermal Growth Factor Receptor Inhibition in Normal and Colorectal Cancer Stem Cells Causing Drug Resistance

Sander P.J. Joosten, Tomohiro Mizutani, Marcel Spaargaren, Hans Clevers, Steven T. Pals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1153-1155.e1
TijdschriftGastroenterology
Volume157
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit