Metabolic Activation of Benzo[a]pyrene by Human Tissue Organoid Cultures

Angela L Caipa Garcia, Jill E Kucab, Halh Al-Serori, Rebekah S S Beck, Franziska Fischer, Matthias Hufnagel, Andrea Hartwig, Andrew Floeder, Silvia Balbo, Hayley Francies, Mathew Garnett, Meritxell Huch, Jarno Drost, Matthias Zilbauer, Volker M Arlt, David H Phillips

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Metabolic Activation of Benzo[a]pyrene by Human Tissue Organoid Cultures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science