Metastatic melanoma: New paradigms of treatment and new toxicities

Caroline Robert, Christina Mateus, Emilie Routier, Marina Thomas, Lise Boussemart, Alexander M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)278-280
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Cancer, Supplement
Volume11
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit