Metastatic neuroblastoma demonstrated by whole-body PET-CT using 11C-HED

C. Franzius, B. Riemann, J. Vormoor, K. Kopka, S. Wagner, B. Rath, H. Jürgens, O. Schober

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)N4-N5
TijdschriftNuklearMedizin
Volume44
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - feb. 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit