Methodological review showed correct absolute effect size estimates for time-to-event outcomes in less than one-third of cancer-related systematic reviews

Nicole Skoetz, Marius Goldkuhle, Aaron Weigl, Kerry Dwan, Valérie Labonté, Philipp Dahm, Joerg J. Meerpohl, Benjamin Djulbegovic, Elvira C. van Dalen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Methodological review showed correct absolute effect size estimates for time-to-event outcomes in less than one-third of cancer-related systematic reviews'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen