Methylation of WNT target genes AXIN2 and DKK1 as robust biomarkers for recurrence prediction in stage II colon cancer

R. Kandimalla, J. F. Linnekamp, S. Van Hooff, A. Castells, X. Llor, M. Andreu, R. Jover, A. Goel, J. P. Medema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Methylation of WNT target genes AXIN2 and DKK1 as robust biomarkers for recurrence prediction in stage II colon cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen