Methylation similarities of two CpG sites within exon 5 of human H19 between normal tissues and testicular germ cell tumours of adolescents and adults, without correlation with allelic and total level of expression

A J Gillis, A J Verkerk, M C Dekker, R J van Gurp, J W Oosterhuis, L H Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Methylation similarities of two CpG sites within exon 5 of human H19 between normal tissues and testicular germ cell tumours of adolescents and adults, without correlation with allelic and total level of expression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen