Microarray-based genomic profiling as a diagnostic tool in acute lymphoblastic leukemia

Annet Simons, Marian Stevens-Kroef, Najat El Idrissi-Zaynoun, Sabine van Gessel, Daniel Olde Weghuis, Eva van den Berg, Esmé Waanders, Peter Hoogerbrugge, Roland Kuiper, Ad Geurts van Kessel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Microarray-based genomic profiling as a diagnostic tool in acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen