MicroRNA characterize genetic diversity and drug resistance in pediatric acute lymphoblastic leukemia

Diana Schotte, Renée X De Menezes, Farhad Akbari Moqadam, Leila Mohammadi Khankahdani, Ellen Lange-Turenhout, Caifu Chen, Rob Pieters, Monique L Den Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

156 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'MicroRNA characterize genetic diversity and drug resistance in pediatric acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen