MicroRNA Profiling in Benign and Malignant Conjunctival Melanocytic Lesions

Jolique A van Ipenburg, Ad J M Gillis Ing, Lambert C J Dorssers, Quincy C C van den Bosch, Rita van Ginderdeuren, Guy S Missotten, Nicole Naus, Dion Paridaens, Leendert H J Looijenga, Robert M Verdijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)432-434
Aantal pagina's3
TijdschriftOphthalmology
Volume127
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mrt. 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit