MicroRNA signature in BCR-ABL1-like and BCR-ABL1-positive childhood acute lymphoblastic leukemia: similarities and dissimilarities

Farhad Akbari Moqadam, Ellen A M Lange-Turenhout, Arian van der Veer, João R M Marchante, Judith M Boer, Rob Pieters, Monique den Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1942-5
Aantal pagina's4
TijdschriftLeukemia & lymphoma
Volume55
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit