MicroRNAs in acute leukemia: from biological players to clinical contributors

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

116 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'MicroRNAs in acute leukemia: from biological players to clinical contributors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen