Mid-term outcome after curettage with polymethylmethacrylate for giant cell tumor around the knee: Higher risk of radiographic osteoarthritis?

Lizz Van Der Heijden, Michiel A.J. Van De Sande, Adriaan C. Heineken, Marta Fiocco, Rob G.H.H. Nelissen, P. D.Sander Dijkstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

44 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mid-term outcome after curettage with polymethylmethacrylate for giant cell tumor around the knee: Higher risk of radiographic osteoarthritis?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science