Middle-up quantification of therapeutic monoclonal antibodies in human plasma with two dimensional liquid chromatography high resolution mass spectrometry: Adalimumab as a proof of principle

Mohsin El Amrani, Kim C.M. van der Elst, Alwin D.R. Huitema, Matthijs van Luin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Middle-up quantification of therapeutic monoclonal antibodies in human plasma with two dimensional liquid chromatography high resolution mass spectrometry: Adalimumab as a proof of principle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology

Chemistry

Neuroscience

Food Science